środa, 7 listopada 2018

Ziemia Kuflewska

Informujemy, że na wniosek Gminy Mrozy, decyzją Starosty Mińskiego z dnia 6 listopada 2018 roku, zostały przywrócone historyczne granice Kuflewa. Po kilkudziesięciu latach, w graniach Kuflewa znów znalazł się teren kościoła parafialnego wraz z najbliższym otoczeniem, niegdyś sztucznie przyłączony do Małej Wsi. 
Więcej informacji na stronie: https://mrozy.pl/art,1370,serce-kuflewa-znow-w-kuflewie
wtorek, 12 września 2017

Powrót do przeszłości: Izba Regionalna w Mrozach


W piątek, 1 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach odbył się Dzień Otwarty Izby Regionalnej (przeniesionej ze starej siedziby Biblioteki). Izba zajmuje dwa pomieszczenia na kondygnacji -1.
W Izbie znajduje się ok. 200 eksponatów oraz dokumenty życia społecznego (w tym ok.160 zdjęć, książki, broszury, dokumenty, artykuły prasowe, rysunki, mapy).
Można tu obejrzeć m.in. przedmioty codziennego użytku, dawne narzędzia rolnicze, kołowrotki do przędzenia lnu, grzebienie do czesania lnu oraz urządzenia do nawijania nici, lampy naftowe, żelazka na duszę i węgiel drzewny, kilimy, maglownicę, niecki do kąpania dzieci, dzieżę do wyrobu chleba, pierwsze radio, gramofon, głośnik radiowęzłowy kołchoźnik, dawne maszyny do liczenia.
Znajdują się tu także przedmioty z dworu w Kuflewie - kosy, które miały stanowić uzbrojenie mieszkańców podczas powstania w 1846 roku oraz sztućce i czepek, które wcześniej należały do hrabiny Weroniki Dąbrowskiej, synowej generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
Fotografie i dokumenty pochodzą z różnych lat, m.in. akt notarialny sporządzony w języku rosyjskim z 1882 roku, legitymacje, kennkarte, świadectwa szkolne z początku XX wieku. Jest także dowód tożsamości konia i tablica rejestracyjna furmanki. Niektóre zdjęcia pochodzą z czasów I wojny światowej. Ponadto znajdziecie tu fotografie m.in. Straży Ogniowej z 1931 roku, zdjęcie uczniów Publicznej Szkoły w Mrozach z 1926 roku, oddziału partyzanckiego NSZ i żołnierzy AK Mewa - lipiec 1944 roku.
W Izbie Regionalnej został utworzony kącik poświęcony losom Dzieci Zamojszczyzny, znajduje się tu makieta z obozu przejściowego w Zamościu oraz dokumenty i zdjęcia.
Zapraszamy do zwiedzania od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00.12.09.2017
7 zdjęć - Wyświetl album

czwartek, 20 kwietnia 2017

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkówObiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:

1. Jeruzal: zespół sakralny parafii p.w. Św.Św. Wojciecha i Mikołaja Biskupów (wpisany do rejestru zabytków pod Nr 24/130 decyzją z dn. 09.06.1958 r.): kościół drewniany z lat 1757-1758, dzwonnica drewniana z XVIII w., mauzoleum Floriana Cieszkowskiego (murowane z 1798r.), plebania murowana z pocz. XX w. 

2. Łukówiec: pozostałości zespołu dworskiego: rządcówka drewniano-murowana k. XVIII w. (wpisana do rejestru zabytków pod Nr 66/359 decyzją z dn. 05.03.1962 r.)

3. Kuflew: zespół dworski (wpisany do rejestru zabytków pod Nr 333 decyzją z dn.30.12.1983r.): dwór murowany z 2 poł. XIX w., oficyna, obora, stajnia gorzelnia– murowane z końca XIX w., pozostałości parku krajobrazowego. 

4. Kuflew: organistówka drewniana z pocz. XX w. (wpisana do rejestru zabytków pod Nr 220/900 decyzją z dn. 15.01.1971 r.) 

5. Rudka: Zespół Sanatorium Przeciwgruźliczego (wpisany do rejestru zabytków pod Nr 334 decyzją z dn. 30.12.1983 r.): budynek główny sanatorium murowany wg proj. Karola Jankowskiego w latach 1902-1908, rozbudowany w latach 1914, 1927, leżalnie drewniane, dom dyrektora, ujęcie wody, portiernia, budynek administracyjno-gospodarczy, lodownia, piwnice, kotłownia, magazyn. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków ruchomych: 1. Topór: Kapliczka „Biały Słup” w formie cokołu, upamiętniająca miejsce śmierci Floriana Cieszkowskiego w 1798 r., położona w rezerwacie „Florianów” przy drodze Płomieniec – „Trytwa” - decyzja WKZ nr 2623/05 z dnia 21.12.2005 r. 

2. Kuflew: Kapliczka z figurą św. Antoniego w parku dworskim, pomnik postawiony w podzięce za odzyskanie majątku kuflewskiego w 1864 r. - decyzja WKZ nr 2624/05 z dnia 21.12.2005 r.

3. Kuflew: Kapliczka słupowa z figurą Św. Jana Nepomucena, piaskowiec, polichromowanie, po 1777 r., zlokalizowana na cmentarzu przykościelnym kościoła parafialnego w Kuflewie – decyzja WKZ nr 144/2015 z dnia 25.02.2015 r.Źródło: https://www.facebook.com/GminaMrozy/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


piątek, 27 lutego 2015

Park w Kuflewie

Park w Kuflewie
W wyniku realizacji projektu "Turystyczne zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego pomnika św. Antoniego w parku w Kuflewie wraz z urządzeniem punktu postoju turystów" urządzono miejsce odpoczynku dla turystów, ustawiono altanę wraz z wyposażeniem (stoły, ławki), zamontowano stojak rowerowy i kosze na śmieci oraz wykonano oświetlenie na głównych alejach.


Artykuł i więcej zdjęć na stronie https://www.facebook.com/GminaMrozy/posts/910062502358184

poniedziałek, 2 lutego 2015

Getto w Mrozach

Getto w Mrozach
"..Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli w Mrozach getto. Jego granicę wyznaczały strumienie we wschodniej i zachodniej części miejscowości, poza które Żydzi nie mieli prawa wychodzić. Na początku było ono półotwarte. ... "

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Zabytki w Gminie Mrozy

Na terenie gminy znajduje się ponad 300 obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. Składają się na nie obiekty murowanej i drewnianej architektury - przede wszystkim domy mieszkalne i obiekty sakralne, pojedyncze pomniki, przydrożne krzyże i kapliczki, cmentarze, pamiątkowe kamienie oraz stanowiska archeologiczne. Wiele z nich zachowało się w bardzo dobrym stanie, niektóre zostały odrestaurowane, a inne ujęto w planach odnowy poszczególnych miejscowości.